Miksi korvauksenhakija ei ymmärrä vakuutusyhtiön antamaa korvauspäätöstä? Mitä päätöksenteossa huomioidaan?

Valmistuin oikeustieteen lisensiaatiksi vuonna 2020. Tutkielmani tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten eri prosessijärjestelmissä olevien tuomioistuimien päätöksen tulkintaan päädytään. Tavoitteenani on valottaa päätöksenteon monimutkaisuutta ja prosessinomaisuutta, joka henkilövahinkojen korvaushakemusten taustalla on. 


Korvauksenhakijaa askarruttavat kysymykset avautuvat tutkielmassani: 

  • Miten vakuutuslääketiede eroaa lääketieteestä? 
  • Vakuutuslääketieteellinen syy-yhteys ei ole sama asia kuin lääketieteellinen syy-yhteys. Miksi näin?
  • Miksi henkilövahingossa vahingoittunut ja häntä hoitava lääkäri eivät ymmärrä vakuutuslääkärin kantaa ja sen perusteluja?
  • Miksi vakuutusala ei muuta henkilövahingoissa korvauskäytäntöään korkeimman oikeuden ennakkopäätösten mukaiseksi? Mikä on lääketieteellisen tiedon suhde juridiikkaan?

Näihin ja moneen vahingoittunutta ja hoitavaa lääkäriä henkilövahingoissa askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus lisensiaatintutkielmastani ”Lääketieteellinen, vakuutuslääketieteellinen ja juridinen syy-yhteys henkilövahingoissa – Miksi hoitava lääkäri ei ymmärrä vakuutuslääkäriä eikä vakuutuslääkäri korkeinta oikeutta?"


Tutkielmani löytyy osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/320162 , Helsingin yliopiston digiarkisto HELDA.

Potilasta hoitavan lääkärin tavoitteena on löytää oikea diagnoosi ja potilaan kannalta paras diagnoosin mukainen hoito.

Vakuutuslääkäri tekee kannanottonsa vakuutuslääketieteen näkökulmasta ja ottaa huomioon ratkaistavana olevassa asiassa etuuden hakijan, vahingoittuneen, oikeuksien lisäksi yhdenvertaisesti muiden etuuden hakijoiden oikeudet sekä korvausjärjestelmän.

Tutkielman tarkoitus on lisätä ymmärtämystä eri prosessijärjestelmissä olevien tuomioistuinten päätösten tulkintaa.

Tutkielman tarkastaneiden professoreiden lausumaa:
Työssä tulee onnistuneesti arvioiduksi mm. sitä, mitä ongelmia eri prosessilajeihin liittyy sekä lääketieteellisen tiedon suhdetta juridiikkaan.
Tutkielman tavoitteena on selkeyttää syy-yhteyden välisiä eroja lääketieteessä, vakuutuslääketieteessä ja juridiikassa.
Työn ansioksi on todettu ennen muuta lääketieteellisen ja vakuutuslääketieteellisen syy-yhteyden selkeä erottaminen sekä runsas ratkaisukäytännön esittely.


Ota yhteyttä ja kysy lisää aiheesta! Autan mielelläni eteenpäin.

Lakimies Ilpo ToivonenOta yhteyttä »