Lakimies Ilpo Toivonen

Minulla on jo yli 30 vuoden kokemus oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimisesta riita- ja rikosasioissa. Pitkä työurani on antanut minulle laajan ammattitaidon eri vahinkolajeihin liittyvästä korvaustoiminnasta (liikenteen henkilö- ja esinevahingoista, vastuuvahingoista, palovahingoista, lakisääteisistä ja yksityistapaturmavahingoista).  

Lisäksi minulla on vankka vakuutuslääketieteellinen osaaminen, juridinen kokemus ja asiantuntijuus varsinkin vakuutus- ja vahinkojuridiikassa.

Liikenteen henkilö- ja esinevahinkoihin, lakisääteiseen ja yksityistapaturmavahinkoihin sekä niiden korvauskäytäntöihin liittyvää erikoisosaamistani olen hyödyntänyt korvauslakimiehen työtehtävissäni.

Hyvänä esimerkkinä tästä osaamisestamme on mm. aivovammoihin liittyviin oikeudenkäynteihin osallistuminen päämiehen asiamiehenä.

Regressilakimiehenä toimiminen vaatii vahingonkorvausoikeuden ja -oikeuskäytännön sekä korvauskäytännön laajaa ja hyvää tuntemusta.

Oikeustieteen lisensiaatti 2020, lisensiaattitutkielmani »

Oikeustieteen kandidaatti 1980

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2013

 

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Työkokemus

*Regressilakimies 2013 - 2014, LähiTapiola

*Korvauslakimies, 2004 - 2013, tapaturmavahingot, Lähivakuutus

*Osastopäällikkö 2000 - 2004, tapaturmavahingot, Lähivakuutus

*Korvauslakimies 1994 - 2000, tapaturmavahingot, Fennia

*Perintäpäällikkö 1988 - 1994, Fennia

*Jaostopäällikkö 1985 - 1988, auto- ja liikennevahingot, Fennia

*Korvauslakimies 1980 - 1985, auto- ja liikennevahingot, Fennia

*Apulaistoimistopäällikkö 1980, Oikeusministeriö

*Tapaturma-asiain korvauslautakunta 1996 - 2014

Ilpo Toivosen lisensiaatin tutkielmasta:

Lääketieteellinen, vakuutuslääketieteellinen ja juridinen syy-yhteys henkilövahingoissa. Miksi hoitava lääkäri ei ymmärrä vakuutuslääkäriä eikä vakuutuslääkäri korkeinta oikeutta. 

"Henkilökorvausten syy-yhteyskysymyksissä vakuutusalan erityistuomioistuinten ja yleisten tuomioistuinten ratkaisujen erot eivät selity prosessuaalisilla eroilla. Hallintoprosessin, jota noudatetaan vakuutusalalla, sekä siviiliprosessin mukaan tuomioistuinten on huolehdittava siitä, että asia tulee perusteellisesti ja asianmukaisesti selvitetyksi. Erona näiden prosessien välillä on se, että vakuutusalan erityistuomioistuinten ratkaisut perustuvat vakuutuslääketieteelliseen syy-yhteyteen ja hallinnon periaatteisiin, kun taas, korkeimman oikeuden ja yleisten tuomioistuinten antamat tuomiot perustuvat lääketieteelliseen syy-yhteyteen ja siviiliprosessuaalisiin prosessisäännöksiin.

Vakuutusalan erityistuomioistuinten päätösten ja yleisten tuomioistuinten tuomioiden eroavaisuuksiin vaikuttaa olennaisesti syy-yhteys käsitteen sisältö. Lääketieteellisen, vakuutuslääketieteellisen ja juridisen syy-yhteys käsitteen käyttötarkoitukset ja tavoitteet ovat erilaiset."

Ota yhteyttä »