Kaaduitko kiinteistön piha-alueella? Liukastumis- tai kaatumisvahinkojen korvaaminen

Hyvä ohje esim. pihalla tai kadulla liukastumisen/kaatumisen osalta on se, että syy-yhteyden selvittämiseksi ja näyttövaikeuksien välttämiseksi vahingonkärsineen on syytä alusta asti pitää huolta siitä, että tapahtumatiedot tulevat kirjatuiksi eri dokumentteihin (esim. lääkärinlausuntoihin, sairauskertomuksiin, työtapaturmailmoitukseen, vahinkoilmoitukseen) mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja johdonmukaisesti sekä lisäksi on huolehdittava mahdollisten todistajalausuntojen myöhempää hankkimista varten todistajien yhteystietojen kirjaamisesta. Mikäli vain on mahdollista, vahinkopaikasta ja -olosuhteista kannattaa heti vahinkotapahtuman jälkeen ottaa muutama valokuva. Lisäksi kunnossapidosta vastaavalle taholle on syytä ilmoittaa liukastumisesta/kaatumisesta mahdollisimman pian, vaikka hoitokulut ja ansionmenetys korvattaisiinkin alkuvaiheessa esim. lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta.    

 

Kunnossapidosta vastaa yleensä kiinteistön omistaja. Vuokralainen, jolla on hallinnassaan koko kiinteistö, voi joutua korvausvastuuseen kuten kiinteistön omistaja. Mikäli liukastuminen on sattunut kunnan kunnossapitovastuulla olevalla alueella, korvausta voidaan vaatia kunnalta. 

 

Korvausvastuun syntyminen edellyttää aina tuottamusta eli tässä tapauksessa sitä, että alueen kunnossapidosta vastuussa oleva taho on laiminlyönyt asianmukaisen liukkauden torjunnan/alueen kunnossapidon sekä lisäksi, että syntynyt vamma ja vaaditut korvaukset ovat syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan.

 


Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että otat vahingon jälkeen ajoissa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen!

 

Ota yhteyttä »